Martin & Inge Riebeek

projects     

The Essentials in het Fries Museum  

Locatie / location:
Fries Museum
Wilhelminaplein 92, Leeuwarden

curator: Kie Ellens

We hebben een aantal interviews met mensen in Friesland gemaakt om de identiteit van dit gebied bloot te leggen. Hoe verhouden de mensen in Friesland zich ten opzichte van mensen uit de rest van de wereld.
Opmerkelijk was dat charitas (of mienskip) en vrijheid regelmatig terug kwamen in de betogen.

camera: Tobias Mathijsen

 

We have made a number of interviews with people in Friesland to uncover the identity of this area. How do the people of Friesland relate to people from the rest of the world.
It was noticable that charity and freedom came regularly in the speeches.

camera: Tobias Mathijsen

Signe Sanne Oortgijsen
"Frijheid kist hawwe, mar it is beter om it te fielen"  "Freedom you have, but it is better to feel it."Laila Basamay
"Er woedde een burgeroorlog in Afghanistan en ik vluchtte. Nu woon ik met mijn dochter en zoon in Friesland."
 
"There was a civil war in Afghanistan and I fled. I now live with my daughter and son in Friesland."Lennard van den Berg
"Ik kreeg een bedreiging op social media" 
 
"I received a threat on social media"Jacco de Boer

"Het zinkende schip staat voor dat je al je bezit en jezelf kwijt raakt."
 
"The sinking ship means that you loose all that you own,
and also yourself."

Manna Meerding

"Fancy is een regenbooglori en een mannetje en ik ben zijn partner."
 
"Fancy a rainbow lorikeet and a male and I'm his partner."
Martin Kuipers

"Ik ontdekte dat als je iets niet los kunt laten in het leven je dan pijn krijgt."
 
"I discovered that if you cannot let something
loose in life you will get hurt."
 


© Martin & Inge Riebeek